FAQ

Is stress ongezond?

Stress hebben we nodig om te kunnen functioneren. En dan gaat het om gezonde stress. Wanneer er gevaar is dan is het goed om een stressreactie te hebben, zodat we snel kunnen reageren.

Ons lichaam is erop gebouwd om een stressrespons in te zeten zoals vechten, vluchten of bevriezen. Een tijdelijke aanwezigheid van stress kunnen we best aan.

Ongezond wordt stress wanneer ons zenuwstelsel en hormoonstelsel uit balans raken doordat er langdurig stressopbouw is ontstaan. Na inspanning is het belangrijk om hersteltijd in te plannen.

Wat zijn de symptomen van een burnout?

Bij burnout is langere tijd over grenzen heen gegaan. Iemand heeft het gevoel helemaal op te zijn en niet meer in actie te kunnen komen. Je kunt niet meer. Door roofbouw te plegen raakt de ‘accu’ leeg. De zin om iets te gaan ondernemen ontbreekt. Wat altijd als leuk ervaren werd, wordt nu gedaan met tegenzin.

Een paar dagen rust biedt onvoldoende herstel. Zelfs een vakantie van drie weken is te kort om vol energie weer aan het werk te gaan. Het is belangrijk om oorzaken uit te sluiten. Om die reden adviseert Manage Vitaal altijd contact op te nemen met de huisarts. Schrijf alle klachten, waar je last van hebt, op zodat je deze met de huisarts kunt bespreken.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar stressbegeleiding?

Coaching uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar.

De begeleiding is op eigen kosten of via de werkgever.

Wat vergoedt mijn werkgever?

Vanaf januari 2007 zijn werkgevers verplicht om onder andere psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen c.q. haar werknemers tegen psa te beschermen. Psychosociale belasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk en werkstress. Is jouw hulpvraag werkgerelateerd dan zijn werkgevers vaak bereid, ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim, de kosten van begeleiding voor hun werknemers (deels) te vergoeden.